erb Lány-Jacoby

Erb udělený kežmarské rodině Lány, jenž si nechala v přízvisku i historické pojmenování Jacobi, tedy Lány-Jacobi (Lányi-Jacoby či Jacoby aliter Lány) je všeobecně známý. Erbovní list vydal král Leopold I. 17. 12. 1666 ve Vídni Martinovi Lánymu-Jacoby (1626?-1669) a jeho manželce Alžbětě Ulmützerové jakožto i veškerým potomkům. Vyhlášen byl 10. února/března 1667 v Levoči. V r. 1773 bylo vydáno potvrzení šlechtictví Jakubovi, Samuelovi a Martinovi Lányi-Jacoby a také bylo potvrzeno neznámo komu r. 1845. Tento rod používal erb s bílou holubicí v modrém poli.: „V modrém štítu na zeleném pahorku bílá holubice se nachází, jenž připravená k letu jest, stojící na třech pšeničných klasech. Klenotem je holubice ze štítu a přikryvadla jsou modro-zlatá a červeno-stříbrná.“

 

Na obrázku 1. erb jak ho uvádí Siebmacher – Der Adel von Ungarn, 1893.

Na obrázku 2. erb jak ho uvádí I. Nagy, Magyarország családai, Pest 1860.