občasník LÁNY

občasník LÁNY č. 1 (I)
Titulní stránka prvního čísla občasníku LÁNY z r. 1996

     Periodikum – občasník LÁNY vydávají sami potomci rodu na vlastní náklady od r. 1996. Vychází většinou u zvláštních příležitostí spojených s některou významnou rodinnou událostí, většinou ve spojení s rodinnými sjezdy potomků tohoto rodu. Občasník je distribuován jak v tištěné podobě, tak i elektronicky. Některá čísla jsou vydávána i v anglickém překladu. První člíslo bylo vydáno v květnu r. 1996 při příležitosti 1. oficiálního sjezdu potomků české černilovské a moravské ratibořské větve rodu.