Karel Eduard Lány

      Karel Ederb Lany 1696 Der Mahrische Adeluard z Lány (1838-1903) byl synem Jana Lányho, evangelického a. v. faráře v Ratiboři,  jenž byl povolán z Uher (z Maglódu) na Moravu, kde založil novou linii rodu.  Jeho matkou byla Rozina roz. Schuleková (Šuleková). Karel Eduard je příslušníkem původně uherské rodové větve Jana Lányho (1666-1706), povýšeného r. 1696 dědičně do stavu šlechtického. Karel studoval na gymnáziu v Těšíně, theologii na univerzitě ve Vídni, Basileji, Halle, Praze a skotském Edinburku.

     R.  1864 byl zřízen na úřad kazatelský a stal se evangelickým farářem augšpurskKarel Eduard z Lányého vyznání v Černilově u Hradce Králové. Od r. 1875 byl nepřetržitě voleným seniorem východního seniorátu sborů českých augšpurských. Přispěl k organizování české církve augšpurského vyznání a za tím účelem založil r. 1870 a do r. 1875 sám redigoval ve vlastním nákladu časopis českých lutheránů „Evangelický Církevník“. Zřídil nové farní sbory a kazatelské stanice (filiální sbory) a r. 1878 založil novou evangelickou školu v Černilově. R. 1876 koupil učitelský a misijní ústav u Neusalzu n. Odrou v Pruském Slezsku ke vzdělávání českých evang. učitelů a. v., ale r. 1881 jej prodal a r. 1883 založil významný evang. alumnát pro žáky středních škol v Hradci Králové – „Lutherův ústav“.

     Roku 1902 byl zvolen prvním superintendentem (biskupem) nové české superintendence a. v. v Čechách. Jazyku českému zjednával vždy na konventech i na gener. synodu a. v. ve Vídni jeho právo. Byl poradcem c. k. okresní školní rady v Hradci Králové. Oženil se třikrát. Poprvé r. 1868 s Emilií Eleonorou Pavlínou Kašparovou, dcerou Jana Kašpara, evang. h. v. faráře a jeho manželky Eleonory Reginy roz. Seihmové (dcery českého evang. a. v. superintendenta Michala Seihma). Po náhlé smrti první manželky (1870) se r. 1872 oženil se Selmou Siebrandovou, která však za čtvrt roku na to zemřela na neštovice, a tak se r. 1874 oženil s Adélou Metou Corinou Niesssovou ze Saska, dcerou drážďanského inženýra Eduarda Niesse a jeho manželky Charlotty roz. Mehlhose.

     Karel Eduard měl 10 dětí: Boženu (1868-zemřela téhož roku), ThDr. Karla Bohuslava (1870-1949), Adélu Bohdanku (1875-1941) od níž se odvozuje rozvětvená rodová větev Říčanů z Lány, Martina Bohdana (1875-1941), Jana Bohumila Eduarda (1877-?), Karolínu Rosinu Bohumilu (1878-1884), JUDr. Emila Pavla (1879-1945), Viléma Bohumíra (1881-?), Gustava Adolfa (1883-1884) a Rudolfa Petra (1887-1944).

Rodina Karla Eduarda z Lány kol. 1897
Rodina Karla Eduarda Lányho kol. 1897