Martin Lány-Jacoby 1666

   Martin Lerb 1666 Siebmacherány-Jacoby st. (1626?-1669) je zakladatelem nové rodové větve, jenž si ponechala v přídomku původní rodové pojmenování Jacoby (Jacobi). Narodil se na jednom z rodinných statků, snad v Hrabušicích, jako druhorozený syn Jiřího Jakuba Lányho a Anny Borbély. Za manželku pojal Alžbětu Ullműtzerovou.

     Stal se vojákem a za své zásluhy byl 17. 12. 1666 císařem Leopoldem I. povýšen dědičně do šlechtického stavu. Veřejně ho vyhlásili na župním shromáždění v Levoči 10. 2. 1667. Spolunabyvatelkou je vzpomínaná i jeho manželka Alžběta. Společně získali i nový erb – více zde. Historik Ivan Nagy ve svém díle Magyaroszág családai (1860) uvádí mezi jeho potomky Křištofa, Urbana, Martina ml. a Antonína. Podle Lányovských kronik, ale měl mít ještě syny Jakuba a Jana a dceru Marii. Martinovi potomci si i nadále ponechávají přídomek Jacoby a je jim v budoucnu několikráte potvrzeno šlechtictví Lányi aliter Jacoby. Jeho syn Martin ml. spojil svůj život s osudem města Kežmarku.

rodokmen Lanyi-Jacobi