Jiří Lány

     Jiří Láerb 1609 Rodove erby na Slovenskuny (1646-1701) se narodil v Trenčanské Teplé u Trenčína jako syn Daniela Lányho (1620-1654/1665?) (jméno matky není známo) a byl to pravnuk superintendenta Eliáše Lányho. Jako malý (asi osmiletý) osiřel, neboť otec brzy zemřel a matka byla zavražděna tureckými vojsky, jejíž události byl malý Jiří přítomen a také ovlivnila jeho pozdější literární tvorbu. Studoval pak s pomocí mecenášů. Základní vzdělání získal na domácích školách a od r. 1667 studoval na vysokých školách v cizině a to ve Wittenberku, v Rostocku a Jeně, kde získal titul Magistra a doktorát z filozofie. Působil jako vychovatel v Rostocku a Meklenbursku.

Juraj Láni
Krátké a pravdivé historické vyprávění ukrutného a téměř neslýchaného papeženeckého věznění 1676

     Do Uherska se vrátil v době pronásledování protestantů. R. 1670 působil jako ev. farář v Krupině a stal se tam i rektorem, zároveň rektorem i v Prešově. Po odhalení povstání Františka Wesselényiho ho r. 1674 postavili jako evangelíka před mimořádný prešpurský (bratislavský) soud, obvinili z podpory povstání, urážení katolického náboženství a krále, přesto, že tehdy byl v Německu. Spolu s dalšími, kteří odmítli přestoupit na katolickou víru byl odsouzen a uvězněn. Po více jak 9 měsících věznění na hradě Branči byl transportován na galeje do Neapole, avšak z transportu se mu na území Itálie podařilo utéci. Po návratu do Uher r. 1675 pak s pomocí přátel emigrovat do Lipska (Sasko), kde opět začal studovat na tamní univerzitě a získal akademické hodnosti bakalář svobodných umění (1676), doktor práv (1679) a bakalář theologie (1681). V Lipsku pak působil jako univerzitní profesor.

     Byl barokním básníkem, dramatikem a prozaikem. Psal příležitostné básně i didaktické hry. Proslavil se hlavně jako autor memoárových cestopisů, které vznikly ze zážitků na prešpurském soudě, věznění, transportu na galeje a následného útěku a ze zážitků z tureckých vpádů do Uher. Lányho nejvýznamnějším dílem je cestopis „Kurze und wahrhafte historische Erzählung von der grausamen und fast unerhörten papistischen Gefängnis(Lipsko 1676, Krátké a pravdivé historické vyprávění ukrutného a téměř neslýchaného papeženeckého věznění). Psal německy a latinsky a vydával je ve Wittenberku a  Lipsku, kde také r. 1701 zemřel.