Jan Lány (1793-1878)

      Jan Lány (Lerb Lany 1696 Der Mahrische Adelányi) (1793-1878) se narodil v Maglódu v Uhrách jako syn Samuela II. Lányho (1746-1812) a Evy de Nováky (Novákové), dcery notáře Michala de Nováky a Marie de Sztankovits. Studoval společně se syny Ladislava de Szent-Iványiho Karlem a Ladislavem na piaristickém gymnáziu v Pešti a poté pokračoval ve studiích na filozofické fakultě pešťské univerzity. V roce 1818/1819 přešel na prešpurské (bratislavské) evangelické lyceum, kde byl nově založený  bohoslovecký ústav. Zde byl spolužákem Františka Palackého, barona Podmanického a Prónaie. Ovšem již r. 1820 byl povolán ze studií za pomocníka k nemocnému strýci evang. faráři Janu Lánymu st. (1743/49-1824) do Ratiboře na Moravu, jenž tam r. 1824 bezdětně zemřel. Lany Jan

     Jan Lány ml. byl téhož roku zvolen ratibořským farářem až do své smrti. Byl vynikajícím kazatelem a za své služby evangelické církvi byl také vyznamenán zlatým záslužným křížem s korunkou. Jan Lány se oženil v r. 1832 s Rozinou Margaretou Schulekovou (Šulekovou) (1812-1896), dcerou Jana Schuleka a Roziny Margarety Weberové. Její sestra Ludovika Marie Schuleková provdaná za Pavla Štefánika byla babičkou Milana Rastislava Štefánika, francouzského generála, astronoma a prvního ministra války Československé republiky.

     O Janu Lánym ml. a jeho strýci pojednává kniha B. Buriana, Toleranční kazatelé na Valašsku a jeho životem se také zabýval jeho potomek historik Rudolf Říčan-Lány (1899-1975). Tak se rod Lányi dostává z rodných Uher do zemí koruny české a Janův syn Karel Eduard z Lány pak zakládá v Čechách doposud žijící černilovskou větev rodu. Lányové jsou tak uváděni od této doby i mezi moravskou šlechtou – viz erb.: H. von Kadich, C. Blažek, Der Mährische Adel, in Siebmacher, Nürnberg 1899.

oddací list Jana Lányho a Roziny Schulekové z r. 1881
potvrzení manželství Jana Lányho a Roziny Schulekové z r. 1832 oddacím (sobášným) listem v r. 1881

genealogický vývod ratibořské větve rodu od Samuela I. Lányi (Národní muzeum v Praze, fond Lány - Rodinný archiv)

genealogický vývod rodu od Samuela I. Lányi (Národní muzeum v Praze fond Lány – Rodinný archiv)

genealogický vývod ratibořské větve rodu od Samuela I. Lányi (Národní muzeum v Praze fond Lány - Rodinný archiv) 2