Daniel Lány

     Danielerb 1666 Siebmacher Lány (Lány-Jacoby) (18. stol.) se narodil v Kežmarku Martinovi Lánymu ml. a Zuzaně Cornidesové. Po studiích se vrátil zpět do Kežmarku a působil zde jako učitel a evangelický farář. Oženil se s dcerou Jakuba Kraye Eleonorou (někdy se uvádí jméno Rozálie).

     Podle pověsti synové popravených představitelů města Kežmarku z r. 1709 Daniel Lány a jeho švagr Jakub Kray ml. pomstili se na zrádných nepřátelích svých otců, z nichž jednoho koncem r. 1710 Jakub Kray ml. v souboji zabil. Lány mu dělal sekundanta, a tak museli oba uprchnout. Po nějaké době se však domů vrátili. Daniel Lány se stal v Kežmarku senátorem a Jakub Kray vstoupil do armády, dosáhl hodnosti kapitána a r. 1751 zastupoval Kežmarok na uherském stavovském sněmu.

    Potomci Krayů i Lány-Jacobyů žili i nadále v Kežmarku a stali se významnými občany. Syn Daniela Lányho a Eleonory roz. Krayové Pavel Lány (1725-1766) studoval na gymnáziu v Kežmarku a v letech 1749-53 medicínu na univerzitě v Jeně. V r. 1753 se Pavel Lány vrátil zpět do Kežmarku a působil zde jako lékař.

Stara pohlednice s Lanyovskym domem v Kežmarku 1890-1900
Kežmarok, Lányovský dům stojí na pravé straně poblíž radnice (vyšší bílý dům)
erb na Lanyovském domě v Kežmarku
erb na Lányovském domě v Kežmarku