Osobnosti rodu

     V rodě Lány se vždy rodila velká jména. Někteří členové rodu zapadli v zapomnění, jiní jsou připomínáni dodnes. Každý z nich si však nese svůj díl, který pak zapadne do celkového obrazu rodu.

     Lányové (Lániovci) jsou především rodem evangelickým a také ve spojení s touto vírou je chápán jejich historický význam. Přesto se nesmí zapomínat ani na členy významné svým světským životem, kterých bylo v dlouhé historii rodu hodně, stále je a věříme, že i bude…