erb Lány-Mészáros de Krompach a de Kis-Szántó

Co se týče další rodové linie rodiny Jacobi-Lány a to Lány-Mészáros de Krompach, jenž se oddělila během 16. století od rodiny Lány-Jacoby z Krigu (neboli Jacoby aliter Lány), ve které má snad také svůj původ, tak ta používala zcela jiný čtvrcený erb. Šlechtický titul a erb jim udělil 13. 5. 1579 v Praze král Rudolf II. Jako nabyvatelé jsou zmíněni Mikuláš, Jan a Benedikt. Erb je čtvrcený, v 1. a 4. modrém poli jest zlatý gryf , ve 2. a 3. červeném poli je bílá růže. Klenotem je zlatý gryf ze štítu. Přikryvadla jsou modro-zlatá a červeno-stříbrná. O rodině Lány-Mészáros de Krompach se dozvíte více zde.

 

Na obrázcích erb jak ho uvádí Siebmacher – Der Adel von Ungarn, 1893.

 

Vedlejší větví vymřelé rodové linie Lány-Mészáros v 18. století pak jsou Lányové z Malého Santova (Kis-Szántó). Jejich hlavním představitelem byl Josef Lányi de Kis-Szántó, dvorní rada a rytíř řádu sv. Štěpána – více o této rodové linii zde. Jejich erb však není totožný s erbem rodiny Lány-Mészáros, ale naopak naprosto identický s rodinou Mészáros von Bodobáar und Nagy-Lucse. Víme, že donaci na majetek v Nagy Lucse získala tato rodina Mészáros kol. 1568 od krále Maxmiliána II. Zda a jaký přesný byl příbuzenský vztah mezi rodinami Lány de Kis-Szántó, Lány-Mészáros de Krompach a Mészáros von Bodobáar und Nagy-Lucse nevíme. V Siebmacherovi – Der Adel von Ungarn je u rodiny Lány de Kis-Szántó uveřejněn pouze prostý štít bez dalších heraldických atributů. V modrém štítu je na zelené půdě zlatý lev, jenž v pozdvihnuté pravici zahnutou šavli se zlatou rukojetí drží.

  

Na obrázku 1. erb rodiny Lány de Kis-Szántó jak ho uvádí Siebmacher Der Adel von Ungarn, 1893.

Na obrázku 2. erb rodu Mészáros von Bodobáar und Nagy-Lucse jak ho uvádí Siebmacher – Der Adel von Ungarn, 1893.