Lány-Mészáros 1579

     Rodiná Láerb Lányi-Mészáros von Krompach Siebmacherny-Mészáros si stejně jako jiné větve rodu odvozuje svůj původ od rodiny Jacobi-Lány (Lány-Jacoby). Svou vlastní pouť započala r. 1579, kdy byl této větvi rodu udělen erb a armáles.

     J. Siebmacher’s grosses und allgemaines Wappenbuch G. von Csergheö, Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der St. Stephanskrone, Nürenberg 1893, odkazuje rodinu Mészáros de Krompach na původ v rodině Lány-Mészáros neboli Mészáros de Krompach aliter Lány. Podle Rodinné kroniky rodu Lány má tato linie původ na Lányovské kurii (venkovském sídle) v Krigu  (dnešní Vojňany na Slovensku). Ostatně všechny rodové větvě, jenž byly později povýšeny dědičně do šlechtického stavu, mají původ v rodině Lány-Jacoby z Krigu. Zde se tato rodová větev oddělila a ve vyobrazení jednotlivých linií rodu Lány je u rodiny Lány-Mészáros de Krompach datum 1579. To potvrzuje i Siebmacher, který datuje udělení šlechtictví a erbu této rodině na 13. 5. 1579 v Praze německým císařem, českým a uherským králem Rudolfem II. Nobilitační listina byla udělena Mikuláši, Janu a Benediktovi Lány-Mészáros. Siebmacher také uvádí, že tento spišský rod v 18. století vymřel. Za jejich pokračovatele pak považujeme jejich vedlejší linii rodinu Lány de Kis-Szántó (z Malého Santova). O jejich erbu se více dozvíte zde.